2018

BANGKOK BIENNIAL    

งานครั้งแรกของ Bangkok Biennial (กรกฎาคม ถึง กันยายน) เกิดขึ้นจากศิลปิน 200 คนที่เข้าร่วมจาก 26 ประเทศ มีพาวิลเลียนทั้งหมด 70 พาวิลเลียน โดยส่วนมากโดยจัดในรูปแบบที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ปกติๆ ที่จัดกันทั่วไป รวมถึงการเข้าแทรกต่อสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้ว หรือใช้สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ พาวิลเลียนที่เป็นเอกเทศที่เกิดขึ้นในงาน Bangkok Biennial ถือเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายของรูปแบบในศิลปะร่วมสมัย จากทั้ง ศิลปินที่มาเป็นภัณฑารักษ์ หรือการไม่มีการจัดการจากใคร มากกว่าที่จะอยู่ในรูปแบบปกติ ทุกอย่างตั้งต้น จัดการ นำเสนอด้วยตนเอง

 

แกลอรี่จำนวนมาก หรือพื้นที่ทางศิลปะในกรุงเทพฯ มาเข้าร่วมในงานนี้ด้วย รูปแบบนิทรรศการขนาดใหญ่ถูกจัดในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ได้เข้าใจถึงการทำลายการรวมศูนย์ Khon Kaen Manifesto ในภาคอิสานของประเทศไทย หรือ RE/FORM/ING ในปัตตานีที่อยู่ในส่วนใต้สุดของประเทศ เป็นตัวอย่างที่น่าพูดถึงในแง่ความร่วมมือของการทำพาวิลเลียนให้เกิดขึ้น

 

ใน Bangkok Biennial 2018 สามารถรวมรวมเอาความกระตือรือร้น การเข้าร่วมจากทั้งชุมชนศิลปะและวัฒนธรรมโดยทั้งได้รับการเอ่ยถึงจากสื่อต่างๆ พวกเราถูกเรียกว่าเป็นงานศิลปะทุกสองปีแบบกองโจร เป็นม้ามืด และอื่นๆ แต่จริงๆ แล้ว Bangkok Biennial ช่วยกระตุ้นให้มีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมจัดการ สร้างงานต่างๆ โดยคิดจากรูปแบบที่พวกเค้าเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองว่าแบบไหนจะเหมาะสมที่สุดกับแนวทางของพวกเค้า และจากความพยายามหลายๆ อย่างพวกนี้ จึงทำให้เกิดงานศิลปะขนาดใหญ่ในปี 2018 ขึ้นมาได้