Bangkok Biennial มีเอกลักษณ์และเป็นตัวอย่างสำคัญของการจัดงานศิลปะขนาดใหญ่ในรูปแบบของงานศิลปะทุกสองปีของเมืองต่างๆ 

 

ด้วยความพยายามที่มุ่งสู่การทำลายการรวมศูนย์ และการไม่มีลำดับตำแหน่งในองค์กร มันทำงานในรูปแบบที่ไม่มีภัณฑารักษ์หลักหรือแม้กระทั่งกระบวนการคัดสรรใดๆ มันคือแนวความคิดของการเปิดการเข้าถึงโดยยึดถึงความเข้าถึงได้และชุมชนที่มันอยู่เอง

 

Bangkok Biennial ถูกสร้างขึ้นโดย พาวิลเลียนต่างๆ ที่เป็นเอกเทศ ในแต่ละพาวิลเลียนนั้นเริ่มต้นด้วยตัวเองและจัดการด้วยตัวเองโดยปราศจากการดูแล ควบคุมจากอำนาจใดๆ ในส่วนกลาง ซึ่งสิ่งนี้อนุญาตให้เกิดความเป็นไปได้ที่กว้าง รวมทั้งความหลากหลายที่มากกว่าทั้งในตัวศิลปิน ภัณฑารักษ์ กลุ่มผู้ช่ม เนื้อหาและขุมชนที่เกี่ยวข้อง มากกว่ารูปแบบปกติที่เป็นการจัดการจากศูนย์กลาง

 

ในแต่ละครั้งของ Bangkok Biennial ก็จะเกิดความไม่คาดหมายในรูปแบบของการรวมตัวจากส่วนที่ต่างๆ กัน มารวมและคลี่คลายออกจากกันในวิถีที่แตกต่าง จังหวะที่ไม่เหมือนกัน ต่อความ “น่าตื่นตา” ซึ่งส่วนมากจะเกี่ยวข้องในงานศิลปะที่จัดทุกๆ สองปี มันคงเป็นการพยายามแสดงให้เห็นถึงรูปแบบอันแปลกใหม่ในการจัดการทางศิลปะร่วมสมัย ทางที่ต่างจากรูปแบบที่เคยๆ เกิดขึ้น หรือการจัดการแบบบนลงล่างจากภณฑารักษ์

 

อยากเข้าใจเกี่ยวกับ Bangkok Biennial ให้มากขึ้น สามารถเข้าไปดูของปีแรกได้ที่ Bangkok Biennial 2018

หรือถ้าคุณอยากเข้าร่วมเป็นพาวิลเลียนส่วนหนึ่งของ Bangkok Biennial 2020 กรุณาเช็คส่วนลงทะเบียนของ 2020