พื้นที่เท่าเทียมกัน 

Bangkok Biennial ถูกสร้างขึ้นเพื่อท้าทายอำนาจของสถาบันในการนำเสนอศิลปะและการจัดการทางศิลปะ โดยต้องการนำเสนอแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์ส : พื้นที่เท่าเทียมกันในการทดลองทางความคิดสร้างสรรค์และการจัดการทางสังคมโดยเลือกวิธีที่เปิดกว้างแทนที่การจัดการแบบบนลงล่าง

ด้วยการมีส่วนร่วมกับรูปแบบอิงความเป็นเมืองหรือ ‘biennial/biennale' ที่เราเข้าใจกันดี งาน Bangkok Biennial ประทุให้เกิดสมมติฐานมากมายในตัวมันเอง ด้วยความพยายามที่มุ่งเน้นทำลายการรวมศูนย์ Bangkok Biennial จะไม่มีภัณฑารักษ์กลาง ไม่มีการกระจายทรัพยากรต่างๆ และไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้น งานนี้เป็นงานกิจกรรมแบบเปิดที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้

 

'พาวิเลียน' : พื้นที่เท่าเทียมในการมีส่วนร่วม

ในขณะที่กระแสของ โลกมีการทดลองใช้รูปแบบการจัดงานศิลปะขนาดใหญ่ที่มีทุกสองปีในรูปแบบต่างๆ เราสนับสนุนแนวทางนี้มากกว่าการพยายามเลียนแบบระบบของสถาบันเก่าแก่ร้อยปีอย่าง เวนิส เบียนนาเล่ พวกเราคิดว่าวิธีการทดลองในแบบนี้ มีความข้องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันของ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มากกว่าขนบการจัดการแบบบนลงล่าง Bangkok Biennial คือการสำรวจหาโครงสร้างอื่นของการแสดงออก

"ทำไมเราเลือกใช้คำว่า 'พาวิเลียน' พวกเราต้องการถอดรื้อนัยยะของคำว่า 'พาวิเลียน'

นี่เป็นการเรียกคืนสิทธิในการเข้าถึง คือการปฏิเสธผู้มีอำนาจในการอนุญาตและจำกัดการเข้าถึงผลประโยชน์นั้นๆ

ด้วยเหตุนี้ พวกเราเลือกรูปแบบที่จะทำลายการรวมศูนย์ ผ่านการสร้างพื้นที่ ที่แต่ละพาวิเลียนเป็นเอกเทศต่อตัวเอง โดยเรียกมันว่า Bangkok Biennial แต่พาวิเลียนนั้นจะสร้างโดยใครก็ได้ ที่สามารถทำได้ ลักษณะของแต่ละพาวิเลียนถูกตัดสินใจโดยผู้ที่ริเริ่มพาวิเลียนนั้นๆ และลักษณะโดยรวมของงาน ก็จะถูกสรุปด้วยเหล่าพาวิเลียนที่อยู่ในงานทั้งหมด

รูปแบบการจัดตั้งนี้สร้างกรอบการทำงานที่อนุญาตให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ การมีส่วนร่วมไม่ได้หมายถึงแต่ผู้ที่เข้าร่วมข้องเกี่ยวกับงาน Bangkok Biennial เท่านั้น แต่รวมถึงผู้คนที่วิพากษ์ วิจารณ์ตัวมันด้วยเช่นกัน พวกเราเชื่อว่า ด้วยรูปแบบเช่นนี้ จะสามารถแสดงออกให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวง ศิลปะร่วมสมัยได้ดีกว่า และสามารถนำไปสู่การจัดนิทรรศการที่มีคุณค่าและน่าสนใจ